Wspomnienie bł. Marii Teresy Leduchowskiej – patronki dzieł misyjnych w Polsce