„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” Wielkanoc AD 2019
Łukasz 24,5

Drodzy Parafianie,
Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzę, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzę, aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Z wielką wdzięczności i modlitwą
ks. Zbigniew Suchecki
Proboszcz

 

  • DSC_4722
  • DSC_4690
 
  • DSC_4700

O BOGU, KTÓRY UKOCHAŁ LUDZI

SYMBOLIKA WIELKIEGO TYGODNIA

Czy nie masz wrażenia, że wielkanocne i ogólnie wszystkie katolickie obrzędy już ci spowszedniały? Palmę kupujesz z automatu, święcisz pokarmy nie zastanawiając się nad głębszym sensem tego najważniejszego tygodnia w naszej wierze? Czy corocznie powtarzane rytuały nie stały się bardziej tradycją niż kwintesencją miłości Boga do człowieka? Zatrzymaj się na chwilę! Zastanów! Pomyśl, co czuł Jezus znając swoją drogę. Co czuła jego ukochana matka. Obudź się z tego letargu, ze swojej codzienności. Zatrzymaj się, bo On naprawdę oddał za ciebie życie. Pozwolił się skatować, ukrzyżować i w efekcie umarł, żebyś ty mógł żyć wiecznie. On zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. Mariusz Miodek

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” ( 2 Kor 6,2).

Te słowa św. Pawła słyszymy co roku w Środę Popielcową. Zachęcają nas one do takiego przeżycia Wielkiego Postu, aby jak najbardziej zbliżyć się do Jezusa. Przypominają, że Wielki Post jest wyjątkową okazją do wzrastania w wierze i głębszego przyjęcia Bożej miłości. Pierwsza wzmianka o czterdziestodniowym poście znajduje się w wielkanocnym liście Atanazego z Aleksandrii z 334 roku. Jeśli chodzi o Rzym, to mówi o nim Hieronim około 384 roku. Okres ten inicjuje Środa Popielcowa.

Bernadeta Karczewska

"Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym".

6 stycznia 2019 roku w Lourdes rozpoczął się Rok Świętej Bernadety, który jest związany ze 175. rocznicą urodzin świętej i 140. rocznicą jej śmierci (św. Bernadeta urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, zmarła 16 kwietnia 1879 roku w Nevers).