logo

Home
Z życia parafii
Wielkanoc 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 15 kwietnia 2017 21:27

Poprawiony: sobota, 15 kwietnia 2017 21:30
 
Diecezjalny Dzień Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 20:38

Z naszej parafii organizowany jest wspólny wyjazd.

Zapisy i wpłaty przyjmuje ks. Kamil Falkowski.

Zbiórka o godz. 9:00 przed więzieniem, powrót przed 16:00.

Młodzież z DM MAGIS ubrana w bluzy zabiera ze sobą flagę oraz ulotki nt. wspólnoty.

Koszt: 5 zł. na przejazd autkoarem

 
Kazimierz Kardynał Nycz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 kwietnia 2017 19:41

Zaproszenie

Arcybiskupa Warszawskiego

przed Świętami Wielkanocnymi

2017

Bracia i siostry,

w najbliższych dniach, przed świętami Wielkiej Nocy, będą miały miejsce trzy wydarzenia o charakterze diecezjalnym, na które pragnę już dzisiaj wszystkich Was zaprosić:

1. W sobotę, przed Niedzielą Palmową, 8 kwietnia, od godz. 11.00, odbędzie się czuwanie młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, z racji Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w diecezjach. W tym roku Ojciec Święty Franciszek wyznaczył hasło tego spotkania – Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. W duchu tych słów, razem z Maryją, będziemy dziękować Panu Bogu i prosić o błogosławieństwo dla całej młodzieży naszej archidiecezji.

Zapraszam gimnazjalistów, licealistów, młodzież studencką i pracującą wraz z duszpasterzami na to spotkanie i wspólną modlitwę. Będzie to też okazja do poznania otwartej już Świątyni Opatrzności Bożej i budowania wokół niej wspólnoty młodych.

2. W Wielki Czwartek – 13 kwietnia – zapraszam do Archikatedry św. Jana Chrzciciela wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych na uroczystą celebrację Mszy Krzyżma i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę za swoich kapłanów.

3. W Wielki Piątek – 14 kwietnia – o godz. 20.00, z akademickiego kościoła św. Anny, wyruszy Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami Warszawy. Zapraszam diecezjan do wspólnej modlitwy za Kościół w Archidiecezji Warszawskiej, za nasze miasto i za Polskę.

Wszystkim Wam, bracia i siostry, życzę błogosławionych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Poprawiony: sobota, 01 kwietnia 2017 19:46
 
Wielki Post PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 marca 2017 20:51

Poprawiony: sobota, 25 marca 2017 20:57
 
Ks. Kamil Falkowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 kwietnia 2017 19:47

Święte Triduum

Wyjątkowy czas przed nami. Świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzone jest Triduum Sacrum, Trzema Świętymi Dniami – Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej otwiera Wielki Tydzień, przygotowujący do właściwego przeżycia misterium paschalnego. Sformułowania triduum nie można tłumaczyć trzy dni.

Nie chodzi wszakże o rachubę godzin i dni, ale kolejne fazy misterium paschalnego: uczta na Ostatniej Wieczerzy, Męka i Śmierć, spoczynek w grobie i Zmartwychwstanie.

Niedziela Palmowa

Początki sięgają IV w. w Jerozolimie. Starano się wówczas powtarzać wydarzenia z życia Jezusa. W sobotni wieczór udawano się z Betanii do Jerozolimy, do bazyliki Anastasis. Radosne powitanie Chrystusa. W różnych rejonach zaczęto dodawać nowe elementy. W Egipcie niesiono tryumfalnie krzyż, w Ziemi Świętej biskup wjeżdżał na osiołku, błogosławiono palmy.

Wielki Czwartek

To dzień jedności. Poranne godziny były poświęcone pojednaniu grzeszników publicznych. W pierwszych wiekach wiązało się to z wieloma modlitwami i symbolicznymi działaniami. Stąd spotykamy się z określeniem tego dnia – Czwartek pojednania.

Przed południem odprawiana jest w każdej katedrze na świecie Msza święta Krzyżma – koncelebrowana przez kapłanów z danej diecezji, pod przewodnictwem swojego biskupa. Podczas tej Eucharystii biskup święci oleje stosowane przy udzielaniu sakramentów. Wprawdzie biskup w każdej chwili może tego dokonać, utarła się praktyka czynienia tego w Wielki Czwartek. Olej chorych poświęca się w trakcie Modlitwy Eucharystycznej, natomiast oleju konsekracji po Komunii świętej.

W tym dniu księża odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia z dnia święceń. Prezbiterzy zwracają uwagę na jakość sprawowania sakramentów, pilne głoszenie Słowa oraz naśladowanie dobrego pasterza w służbie Bogu i Kościołowi.

Po Mszy świętej jest zwyczaj wspólnego obiadu wszystkich księży w domu biskupa diecezjalnego. Miły zwyczaj, można się spotkać i pogadać ze swoimi rocznikowymi kolegami (cóż, pozwalam sobie na osobistą refleksję).

Triduum Paschalne – w sensie ścisłym – rozpoczyna się Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, wieczorem. To chwila, aby w szczególny sposób docenić i zafascynować się tajemnicą sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas hymnu Chwała na wysokości Bogu biją dzwony, które zamilkną aż do radosnego Alleluja podczas Wielkiej Soboty.

W liturgii występuje charakterystyczny dla tego dnia obrzęd. Mandatum – (łac. ) przykazanie, obrzęd umycia nóg. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (....). Początkowo był stosowany po zakończeniu Eucharystii, jednak od 1955 r. przewidziany jest po homilii. Za czasów św. Benedykta z Nursji stosowano ten gest, jako wyraz gościnności przy wydzielaniu żywności biednym, natomiast jako gest liturgiczny stosowany jest od synodu w Toledo. Co ciekawe, niegdyś był zarezerwowany dla opatów i biskupów, a dziś poleca się go w każdej parafii. To nie tylko naśladowanie czynu Chrystusa. Chodzi o przejęcie czynu, który początkowo szokuje.

Po Komunii Świętej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu. Wykonuje się wtedy słynny utwór św. Tomasza z Akwinu O zbawcza Hostio. Ozdabia się wówczas inny ołtarz (miejsce) przechowywania Świętych Postaci. W odnowionej liturgii nie mówi się już o Ciemnicy, lecz ołtarzu wystawienia.

Po Eucharystii zdejmuje się obrusy z ołtarza. W tym symbolu doszukujemy się rozebrania Jezusa z szat i pozostawienia Go samemu sobie.

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Eucharystii. Z Ewangelii wiemy, że Jezus zmarł o godzinie 9:00, tj. 15:00. Gromadzimy się na Nabożeństwie Męki Pańskiej - prostym w swej surowości i powadze.

Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Kapłan po dojściu do prezbiterium pada na twarz. Prostracja, czyli leżenie krzyżem, to gest najniższego uniżenia przed Bogiem. W taki sposób modlą się mężczyźni przed przyjęciem święceń kapłańskich; dawniej kapłan rozpoczynał w ten sposób każdą Eucharystię. Proklamowana jest Pasja według św. Jana. Umiłowany apostoł podkreśla w swym przekazie królewską godność Jezusa (stąd czerwony kolor ornatu).

Po odczytaniu Męki Pańskiej następuje 10 wezwań modlitwy powszechnej. Kościół chce w tym dniu modlić się absolutnie za każdego. Znajdziemy więc błagania za wierzących i poszukujących Boga, chrześcijan i Żydów, którzy ukrzyżowali Chrystusa.

Rozpoczyna się Adoracja Krzyża, po której krzyż zostawia się przed ołtarzem. Od tego momentu, aż do Wigilii Paschalnej, przechodząc przed krzyżem należy przyklęknąć. Oddajemy cześć Męce Chrystusa.

Ołtarz nakrywa się obrusem, na którym umieszczamy Najświętszy Sakrament. Skoro nie uczestniczymy tego dnia w Eucharystii, nie ma konsekracji. Przyjmujemy Komunię Świętą zakonsekrowaną w Wielki Czwartek.

Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament w monstrancji przykrytej przezroczystym welonem przenosimy do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

To dzień spoczywania Jezusa w grobie i zstąpienia do Otchłani. Dzień żałobnej ciszy. Gromadzimy się na adoracji przy Grobie. W Polsce błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. Warto zwrócić uwagę, że księża błogosławią jajka, wędliny i inne pokarmy, wykonując nad nimi znak krzyża. Nie potrzeba wykonywać wówczas znaku krzyża, bowiem nikt z nas nie jest jajkami, wędlinami ani innymi pokarmami.

Wieczorem rozpoczynamy świętowanie Wigilii Paschalnej. W istocie jest to pierwsza Msza św. Okresu Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia jest nocnym czuwaniem, nawiązującym do nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu, zwłaszcza do nocy powstania z martwych Jezusa.

To najważniejsza Eucharystia w roku. Rozpoczyna się poświęceniem ognia i przygotowaniem paschału. Poświęcony ogień symbolizuje światłość Bożą, udzieloną nam przez Syna, by budził tęsknotę za Niebem. Kapłan (lub osoba świecka) wykonuje Exultet – Orędzie Wielkanocne. To przepiękne uwielbienie Chrystusa przynoszącego zbawienie.

W tym dniu mamy rozbudowaną liturgię słowa – 9 czytań: 7 ze Starego i 2 z Nowego Testamentu. Po każdym czytaniu i psalmie jest kolekta. Natomiast po ostatnim czytaniu zapala się świece ołtarzowe, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Biją wówczas dzwony i w końcu odzywają się organy, które umilkły w Wielki Czwartek.

Rozpoczyna się Liturgia chrzcielna, podczas której święcimy wodę. Może mieć miejsce sakrament chrztu dorosłych i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 
Dzień skupienia w Świątyni Opatrzności Bożej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 20:35

„Providentia Dei"

Świątynia Opatrzności Bożej wszystkich swoich darczyńców, bez względu na kwotę, obejmuje Wspólnotą „Providentia Dei". W sobotę, 4-go marca, odbył się dla nich Dzień Skupienia. Uczestniczyło w nim dobrze ponad tysiąc osób z całego kraju, w tym tylko parę osób z Grójca.

P04-03-17_15.42P04-03-17_16.05

Różaniec, konferencja o zaufaniu Opatrzności Bożej, Msza św., adoracja, składanie intencji, możliwość spowiedzi...- wszystko to w tzw. "górnym kościele", oddanym do użytku w uroczy-stość 11 listopada 2016 r.

Świątynia jest jeszcze w stanie surowym; wszędzie widać gładki beton, wspomagający dobrą akustykę, ale działa ogrzewanie podłogowe pod marmurową posadzką. Jest jak kiedyś gotyckie katedry – użytkowana, lecz w stanie tworzenia – i tak samo uwzniośla swoim ogromem. Fascy-nujące jest jej oglądanie od wewnątrz – uczestnicy spotkania mieli możliwość wjazdu windą grupami na poziom 8-go piętra, następnie przejść galeriami wzdłuż ścian kopuły na dookolny taras widokowy i podziwiać wspaniałą panoramę Warszawy. A pogoda wtedy była jak w pełni wiosny.

Osoby z poza Warszawy po zakończeniu spotkania mogły niedrogo posilić się w postawionym na parkingu obok wielkim namiocie a także zakupić wiele ciekawych pozycji wydawniczych dotyczących Świątyni, osób z Panteonu Wielkich Polaków i ogólnie Kościoła.

Przewidywana jest kontynuacja tej formy wsparcia darczyńców w postaci cyklicznych spotkań.

M.S.

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 20:41
 
Rekolekcje Wielkopostne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 marca 2017 16:30

Rekolekcje w Gimnazjum

W dniach 8-10 marca uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez ks. Kamila Dąbrowskiego z Czarnej Białostockiej i grupę ewangelizacyjną z Białegostoku. Rekolekcje odbywały się w trzech miejscach. Nauki w Kościele prowadził ks. Kamil. Ćwiczeniom duchowym w szkole przewodniczyła grupa studencka Naar, natomiast w kinie uczniowie oglądali film pt. „Czy naprawdę wierzysz?". Centralnym punktem trzeciego dnia rekolekcji była Msza św. Chętni uczniowie mogli skorzystać z sakramentu pokuty. Wierzymy, że ten szczególny czas zaowocuje dobrem w życiu naszych uczniów.

DSC09120DSC09121DSC09122

Uczniowie o rekolekcjach:

„Uwierzyłem, że niemożliwe staje się możliwe".

„Mówili oni nam o tym, by pokazać jaką siłą jest przebaczenie wszystkim tym, którzy nas skrzywdzili".

„W tych rekolekcjach było coś wyjątkowego ponieważ zmusiły mnie do działania np. pójścia do spowiedzi".

„Ksiądz zyskał w moich oczach tym, że nie prawił sztucznego kazania i nie mówił jacy jesteśmy zepsuci, lecz był prawdziwy".

„Porównanie człowieka do szkatułki złota było trafne".

„Całokształt rekolekcji nie był zły, lecz nie mogę powiedzieć, że zmieniły one mnie, albo mój tok myślenia na pozytywny, jeżeli chodzi o mnie".

„Podobała mi się modlitwa razem z nimi. Bardzo głęboko przeżyłem te rekolekcje".

„Studenci którzy przyjechali potrafili nawiązać z nami dobry kontakt. Poprzez te rekolekcje inaczej spojrzałem na Boga i za to im dziękuję".

„Filmik z pandą, który ukazywał to, że Bóg zawsze do nas wraca, nawet gdy go odpychamy".

„Myślałem, że film o wierze będzie strasznie nudny i sztywny – a tu miłe zaskoczenie".

„W szkole bardzo pozytywni ludzie opowiadali o przykrościach, które ich spotykały i jak Bóg wyciągnął ich brzydko mówiąc z życiowego bagna".

„Zapamiętałem ten moment, w którym mogłem wstać i pokazać Bogu, że chcę mieć Go w moim sercu".

„Bardzo doceniam to, że ci ludzie przyjechali tu dla mnie, mając nadzieję, że ktoś z nas po tym spotkaniu przyjmie Boga do swojego życia".

„Marta śpiewała ładne i poruszające pieśni".

„Film poruszył mnie do głębi".

Konkurs plakatów

Tradycją w naszej szkole stał się konkurs plakatów zachęcających do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Młodzież kolejny raz dała świadectwo swojej wiary wykazując się pomysłowością i talentem plastycznym. Plakaty wyeksponowane zostały w naszym gimnazjum. Nagrody ufundował ksiądz Zbigniew Suchecki, proboszcz parafii św. Mikołaja.
Wyróżnienia:
Zofia Karpińska- klasa 1j
Kamila Byrska – klasa 1h
Patryk Szymański - klasa 1i
Joanna Lewandowska – 1a

Poprawiony: niedziela, 19 marca 2017 16:39
 
Ks. Kamil Falkowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 marca 2017 15:56

"Milczenie" -

Film dla ludzi,

którzy się nie zgorszą

Ponad dekadę temu widzieliśmy Misję, ukazującą świat napięć i konfliktów religijnych na terenach misyjnych. Jednak Milczenie (USA, 2016, reż. Martina Scorsese) nie jest pobożną opowieścią o tym, co jest dobre, a co złe. Dzieło inspirowane autentycznymi wydarzeniami słynnej powieści Shusaku Endo.

Dwóch młodych, entuzjastycznie nastawionych jezuitów przemierza tysiące kilometrów, aby dostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. To napaleni idealizmem bojownicy? Nie do końca. Krąży wśród Jezuitów plotka, że jeden z bardziej charyzmatycznych współbraci, ojciec Ferreira, wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. Docierają do wioski, w której są witani przez spragnionych sakramentów japońskich chrześcijan.

Spokojnie, nie zdradzę, co wydarzyło się dalej :)

Zdradzę tylko, że zakonnicy postawieni są przed niełatwym dylematem – ocalić wieśniaków (nie siebie!) czy skazać ich na śmierć? Tamtejszy reżim, któremu zależy na całkowitym wytępieniu chrześcijaństwa, proponują apostazję. Mogą w ten sposób uratować wieśniaków poddanych torturom (oj, naprawdę niesamowitym torturom!). Wystarczy nadepnąć na wizerunek Jezusa. To tylko formalność.

W naszym Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się emisja filmu Milczenie. W imieniu GOK i własnym, zapraszam na seans! Piątek, 17 marca, godzina 21:00 i niedziela, 19 marca, godzina 17:00.

Poprawiony: czwartek, 16 marca 2017 16:10
Więcej…
 
Chwytliwa Ewangelia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 17:46

REGULAMIN

Poprawiony: poniedziałek, 13 marca 2017 17:57
 
Rodzina rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 11 marca 2017 20:53

Więcej na: www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 
Rekolekcje dla gimnazjum i ZSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 marca 2017 20:12

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 14

Obserwuj nas na:

Reklama

Ogłoszenia

PODZIEL SIĘ SERCEM
i 1% podatkiem.
Nie szukaj daleko!
LUDZIE STARSI
z Domu Opieki w Grójcu

czekają na Twoją pomoc!

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

Kursy przedmałżeńskie

23 marca 2017 roku

o godz. 18.00
rozpoczęły się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Zakończenie kursu
- 11 czerwca 2017 r.

PLAN KURSU


TERMIN NASTĘPNEGO KURSU:

III edycja - 24.09 - 03.12.2017

Spotkania odbywają się
w domu katechetycznym
w niedziele o godz. 18.00.

Poradnia Rodzinna
czynna w I i III czwartek miesiąca
od godz. 18.00
w kancelarii parafii
Miłosierdzia Bożego
w Grójcu.

Ewangelia

30.04.2017

III NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii
według św. Łukasza

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Łk 24, 13-35

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie

Czy nie miałbyś czasem ochoty znaleźć się wraz z Kleofasem i drugim uczniem na drodze do Emaus? Jak dobrze byłoby posłuchać Jezusa wyjaśniającego im Pisma, ujrzeć łamiącego dla nich chleb. Otóż każdy z nas może naprawdę tam się znaleźć. Słowo Jezusa może rozpalić nasze serca i doprowadzić nas do miejsca, gdzie zdołamy Go rozpoznać. Jest to możliwe, ponieważ słowa Pisma Świętego nie tylko uczą o Jezusie, ale Go do nas sprowadzają – On jest tam, gdzie z wiarą słucha się jego słowa.

Słuchając czytań podczas Mszy świętej, dobrze jest pamiętać, że nie są to zwyczajne słowa. Jak nauczał św. Paweł: „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny". Natchnione przez Boga teksty są wypełnione Jego obecnością. Mocą Ducha Świętego niosą nam mądrość, pokój i radość – jeśli tylko my zdobędziemy się na wysiłek słuchania ich z wiarą.

Ks. Mariusz Miodek

Matka płacząca nad zmarłym synem jest obrazem Kościoła, który jak matka płacze nad każdym swoim dzieckiem, kiedy ono się zagubi w niewierze. Jeśli we wspólnocie wiernych nie ma bólu z powodu tego, że ktoś z jej członków stracił wiarę, albo popadł w grzechy znaczy to, że cała wspólnota uległa jakieś śmiertelnej chorobie.

Kościół to ma w swojej naturze, że płacze kiedy z jego dziećmi dzieje się coś złego.

Nigdy jeszcze nie widziano, żeby nieboszczyk płakał na własnym pogrzebie. Ale to właśnie dlatego niektóre stany duchowe nazywamy śmiercią duszy. Człowiek potrafi się tak duchowo zagubić, że już nie zdaje sobie sprawy ze swojego nieszczęścia.   Tylko matka Kościół i jego żyjące dzieci płaczą nad jego śmiercią.

Tym płaczący Kościół różni się od wdowy z Naim, że zna moc Chrystusa Pana i błaga Go o to, żeby wskrzesił mu zmarłe dziecko. To pobudza Kościół do nadziei na odzyskanie najbardziej nawet zagubionych grzeszników.

Modlitwa za Kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament
I skarb swojego Stworzenia
Oddając w ich ręce Władze nad samym sobą.
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,
Aby mu byli podporą w trudnościach,
Braćmi w potrzebach,
Aby Ciebie słowem, czynem, miłością
Wprowadzali w serca ludzkie
I trudy codziennego życia.
Spraw, aby serca kapłańskie,
Myśli i ręce pozostały czyste,
Pokorne i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego
Świętego Oblicza,
Niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi
I swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Myśli Jana Pawła II

To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Gazeta parafialna

MIESIĘCZNIK

2016-17

WRZESIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

PAŹDZIERNIK

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

LISTOPAD

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

GRUDZIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

STYCZEŃ

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

LUTY

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

MARZEC

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

KWIECIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

2015-16

WRZESIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

PAZDZIERNIK

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

LISTOPAD

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

GRUDZIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

STYCZEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla dzieci - Mikołajek

LUTY 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MARZEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

KWIECIEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MAJ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

CZERWIEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

NICOLAUS - 2015
1(14)/4-01-15

2(15)/11-01-15

3(16)18-01-15

4(17)25-01-15

5(18)1-02-15

6(19)8-02-15

7(20)15-02-15

8(21)22-02-15

9(22)1-03-15

10(23)8-03-15

11(24)15-03-15

12(25)22-03-15

13(26)29-03-15

14(27)5-04-15

15(28)12-04-15

16(29)19-04-15

17(30)26-04-15

18(31)3-05-15

19(32)10-05-15

20(33)17-05-15

21(34)24-05-15

22(35)31-05-15

23(36)7-06-15

24(37)14-06-15

25(38)21-06-15

26(39)28-06-15

DODATKI

MIKOŁAJEK Nr 1/2014

MIKOŁAJEK Nr 2/2015

2014

Nr 1/5-10-14

Nr 2/12-10-14

Nr 3/19-10-14

Nr 4/26-10-14

Nr 5/2-11-14

Nr 6/9-11-14

Nr 7/16-11-14

Nr 8/23-11-14

Nr 9/30-11-14

Nr 10/7-12-14

Nr 11/14-12-14

Nr 12/21-12-14

Nr 13/28-12-14


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/MikolajGrojec

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.