To dobra alternatywa dla chłopców, którzy chcą aktywnie i kreatywnie spędzić czas z Panem Bogiem i rówieśnikami. Służba ministrancka opiera się na 10 praktycznych zasadach młodego chrześcijanina. Ministranci uczą się służyć poprzez wspólną modlitwę, naukę zasad liturgicznych, zabawę, dzięki wspólnemu uprawianiu sportu oraz przestrzeganiu zasad „fair play” (piłka nożna), tak aby już w młodym wieku zobaczyli Chrystusa w drugim człowieku. Spotykamy się co drugą sobotę, zawsze o godz. 9.30. Utworzona została specjalna grupa na Facebooku, tak aby członkowie oraz ich rodzice wiedzieli co robimy podczas spotkań formacyjnych. Każdy zanim został ustanowiony ministrantem, przechodzi okres kandydatury, który kończy się uroczystym obrzędem włączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza podczas Mszy Św.