Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Mikołaja w Grójcu istnieje od 1995 r, tj. od początku reaktywacji AK w Polsce. Naszym Asystentem Kościelnym, który służy nam pomocą i wsparciem duchowym jest proboszcz naszej parafii - ks. Zbigniew Suchecki, zaś od jesieni 2018 r. opiekę nad naszym oddziałem powierzył ks. Mariuszowi Miodkowi.

Działalność nasza ma charakter dwutorowy:

  1. Formacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli podnoszenie własnej wiedzy religijnej, poznawanie nauki społecznej Kościoła i przekazywanie jej we własnych środowiskach oraz dyskusje na temat aktualnych problemów moralnych, wychowawczych i społecznych.
  2. Czynne uczestnictwo w życiu religijnym i społecznym parafii oraz oddziaływanie w duchu katolickim na otoczenie w miejscu pracy i miejscu zamieszkania.
    Jednym z bardziej widocznych aspektów działalności była organizowana przez nas, od 1999 roku, piesza pielgrzymka w dniu 15 sierpnia do Sanktuarium Pani Ziemi Grójeckiej w Lewiczynie, w której corocznie bierze udział kilkaset osób, a która od 2018 r, stała się pielgrzymką parafialną.

Wspomagamy w różnych akcjach pracę naszych duszpasterzy pomagając przy uroczystościach kościelnych i przy zbiórkach pieniężnych w Dni Papieskie, na Święto Dziękczynienia i innych zbiórkach oraz służąc pomocą we wszystkich sprawach z jakimi się do nas zwracają.

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w salce na plebanii po Mszy św. wieczornej.

Oddział nie jest liczny – liczy obecnie 8 członków, lecz na bazie rodzin i znajomych utworzyło się środowisko Akcji Katolickiej, wspomagające naszą działalność. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło.