8.04 - 17.06.2018

Cykl 10 spotkań

w niedziele, godz. 18.00 w domu katechetycznym ul. Worowska 1.

Przyjmujemy wyłącznie pary narzeczonych.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Poradnia Życia Rodzinnego

Obowiązują 3 spotkania.

Poradnia jest w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła 24.

Prowadzi pani Teresa Kowalska tel. 783-485-545.

Poradnia jest czynna w I i III czwartki miesiąca o godz. 18.00.

Tematyka spotkań

Kim jest dla mnie Chrystus? 8.04
Co znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?) 15.04
Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my 22.04
Odpowiedzialne rodzicielstwo 29.04
Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości) 13.05
Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej 20.05
Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego 27.05
Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja, obyczaje)
Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu)
3.06
Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty) 17.06

Termin kolejnego kursu

III edycja - 23.09. - 02.12.2018