23.09 - 2.12.2018

Cykl 10 spotkań

w niedziele, godz. 18.00 w domu katechetycznym ul. Worowska 1.

Przyjmujemy wyłącznie pary narzeczonych.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Poradnia Życia Rodzinnego

Obowiązują 3 spotkania.

Poradnia jest w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła 24.

Prowadzi pani Teresa Kowalska tel. 783-485-545.

Poradnia jest czynna w I i III czwartki miesiąca o godz. 18.00.

Tematyka spotkań

Kim jest dla mnie Chrystus? 23.09
Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości) 30.09
Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej 7.10
Odpowiedzialne rodzicielstwo 14.10
Co znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?) 21.10
Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my 28.10
Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego 11.11
Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja, obyczaje) 18.11
Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty) 25.11
Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu) 2.12