Prawo do pogrzebu katolickiego przysługuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim ochrzczonym.

Pogrzeb zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego.

ZAMAWIAJĄC POGRZEB NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W KANCELARII PARAFII NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Odpis AKTU ZGONU z USC,
  2. KARTĘ ZGONU,
  3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów (WIATYKU) przed śmiercią.
  4. Kiedy pogrzeb odbywa się z ważnych przyczyn poza parafią zamieszkania osoby zmarłej należy przedłożyć zgodę proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły, na pochówek w innym miejscu.