Chrzest dzieci odbywa się w każdą niedzielę, podczas Mszy świętej o godz. 12:30.

Dwa miesiące przed chrztem w kancelarii parafialnej należy ustalić termin uroczystości.

Na dwa tygodnie przed ustalonym terminem, w kancelarii parafialnej, należy spisać akt chrztu.

Rodziców i chrzestnych obowiązuję udział w jednej katechezie przedchrzcielnej.

Wymagane dokumenty:

  • Metryka urodzenia z USC dziecka,
  • Zaświadczenie dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawiane przez parafię miejsca ich zamieszkania.
  • Dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodzice i chrzestni przynoszą do zakrystii na 15 min przed uroczystością.

Katechezy przed chrztem:

Udział w jednej  katechezie chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych.

I piątki miesiąca godz. 19:00 w kościele

Chrzestni powinni spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • przyjęte sakramenty: chrztu, bierzmowania i eucharystii,
  • żyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.