14.01 - 18.03.2018

Cykl 10 spotkań

w niedziele, godz. 18.00 w domu katechetycznym ul. Worowska 1.

Przyjmujemy wyłącznie pary narzeczonych.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Poradnia Życia Rodzinnego

Obowiązują 3 spotkania.

Poradnia jest w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła 24.

Prowadzi pani Teresa Kowalska tel. 783-485-545.

Poradnia jest czynna w I i III czwartki miesiąca o godz. 18.00.

Tematyka spotkań

Kim jest dla mnie Chrystus? 14.01.
Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości) 21.01
Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my 28.01
Odpowiedzialne rodzicielstwo 04.02
Co znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?)  11.02
Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej 18.02
Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego 25.02
Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja, obyczaje) 04.03
Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty) 11.03
Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu) 18.03

Terminy kolejnych kursów

II edycja - 08.04. - 17.06.2018
III edycja - 23.09. - 02.12.2018