Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników