22.09. - 01.12.2019

Cykl 10 spotkań

w niedziele, godz. 18.00 w domu katechetycznym ul. Worowska 1.

Przyjmujemy wyłącznie pary narzeczonych.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Poradnia Życia Rodzinnego

Obowiązują 3 spotkania.

Poradnia jest w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła 24.

Prowadzi pani Teresa Kowalska tel. 783-485-545.

Poradnia jest czynna w I i III czwartki miesiąca o godz. 18.00.

Tematyka spotkań

Kim jest dla mnie Chrystus?
Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości).
Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
Odpowiedzialne rodzicielstwo.
Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego
Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my.
Co znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?)
Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja, obyczaje)
Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty)
Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu).