• 1
  • 2
  • 3
  • 4

2017 rok jest rokiem Jubileuszu 100-lecia Objawienia Maryi w Fatimie - uznanych przez Kościół.
13 maja 1917r. trojgu pastuszkom owiec: 10-letniej Łucji dos Santos, 9-letniemu Franciszkowi Marto i jego 7-letniej siostrze Hiacyncie Marto z tej samej wioski Aljustrel koło Fatimy ukazała się Matka Boża po raz pierwszy, a następnie co miesiąc.

Sześć Objawień Matki Bożej zostało poprzedzone ukazaniem się Anioła Pokoju zwanego też Aniołem Portugalii. Nastąpiło ono trzykrotnie w 1916r. Obok groty na wzgórzu Cabeco. Anioł przygotował dzieci na przybycie Matki Bożej: nauczył ich modlitwy, oraz oddawać cześć Bogu. Polecił modlitwę i umartwienia ofiarować Bogu, a także udzielił Hiacyncie i Franciszkowi Komunię w postaci krwi z kielicha, a Łucji w postaci hostii. Dzieci bardzo przejęły się słowami Anioła, gorliwie się modliły, te spotkania zachowały w tajemnicy.

Pierwsze objawienie Matki Bożej miało miejsce w Cova da Iria (Dolina Pokoju). Dialog z Matką Bożą nawiązała Łucja. Dzieci na jasnym niebie ujrzały błyskawicę a potem nad koroną skalnego dębu tajemniczą Panią ubraną na biało. Biała Pani poleciła im odmawiać codziennie Różaniec i przybyć trzynastego w to samo miejsce o tej samej porze przez sześć miesięcy oraz przestrzegła:” Będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą pociechą.”

Podczas drugiego objawienia 13 czerwca 1917 r. Matka Boża nadal prosi o codzienny Różaniec. Obiecała niedługo przyjąć do Nieba Franciszka i Hiacyntę, a Łucji wyznaczyła misję pozostania na ziemi i dołożenia wszelkich starań, by zostało ustanowione nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Przyrzekła zbawienie tym, którzy przyjmą to nabożeństwo.

W trzecim objawieniu 13.07.1917r. Matka Boża przekazała trzy tajemnice. Pierwszą tajemnicą była wizja piekła - było to morze ognia, płonące, przejrzyste i straszne demony. W drugiej tajemnicy Maryja zapowiedziała nadciągającą wojnę i rolę Rosji w przyszłej historii Europy i świata. Prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, Rosja rozpowszechni po całym świecie komunizm, wywołując wojny i prześladowania kościoła.

Trzecia tajemnica została ujawniona 26 czerwca 2000 r., a jej treść jest bardzo trudna do interpretacji. Dzieci ujrzały biskupa w bieli, który wraz z duchownymi przeszedł przez zrujnowane miasto na szczyt góry, gdzie został zabity - była to katastrofa świata i Kościoła. Apokalipsa kończy się jednak zapowiedzią, że zwycięży Niepokalane Serce Maryi. Jako ratunek dla nas wskazała nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w pięć pierwszych sobót miesiąca, by wynagrodzić zniewagi i bluźnierstwa przeciw temuż sercu. Całość tajemnicy fatimskiej kończy się wezwaniem do odmawiania Różańca i dodawania do każdej tajemnicy Różańca „o mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują.”

Czwarte Objawienie odbyło się w Valinhos 19 sierpnia a nie 13 z powodu uwięzienia dzieci przez władze prowincji Ourem. Matka Boża zapowiedziała, że podczas ostatniego z objawień dokona się cud, aby ludzie mogli uwierzyć w ich prawdziwość.
Piąte objawienie 13 września 1917 r. w Cova da Ivia. Pani z Nieba zapowiedziała przybycie Jezusa, Matki Bożej w dwóch postaciach oraz Oblubieńca z Dzieciątkiem a także dalej prosiła o odmawiania Różańca.

Szóste objawienie 13 października 1917 r. Nastąpił jeden z najważniejszych cudów w historii świata - Cud Słońca. Słońce „tańczyło”, wirowało, obracało się wokół swojej osi, zmieniało kolory, rozsypywało czerwone snopy płomieni. W tym dniu mimo ulewy zgromadziła się dziesiątki tysięcy ludzi, klęcząc na błotnistym podłożu. Podczas wizji Łucja zapytała Maryję czego sobie życzy. „Chcę Ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na Moją cześć kaplicę. Jestem Matką Bożą Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać Różaniec.” Zapowiedziała także koniec I wojny światowej. Podczas tego „tańca” słońca dzieci fatimskie doświadczyły wizji Tajemnic Różańcowych - Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. W Tajemnicy Radosnej odpowiadał obraz Świętej Rodziny, Bolesnej - Chrystus w drodze na Golgotę. W Chwalebnej ujrzały Matkę Bożą, koronowaną na Królową Nieba i Ziemi.

Wiele z dramatycznych proroctw wypowiedzianych w Fatimie spełniło się, bo ludzkość zignorowała Orędzie Maryi. Zgodnie z zapowiedzią wybuchła rewolucja bolszewicka, II wojna światowa jeszcze bardziej krwawa niż pierwsza, walka z chrześcijaństwem prowadzona jest niemal w każdym zakątku kuli ziemskiej. Wojny, prześladowania, kataklizmy to nie przypadek, a kara za grzechy ludzkie. Maryja ukazując piekło chciała pokazać światu, co jemu grozi za zło, jeżeli nie nastąpi poprawa. Jako „lekarstwo” wskazała nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca. Portugalia jako pierwsza skorzystała z tego daru poświęcając się Maryi w 1931 i 1938 r. Dzięki temu Portugalia nie doświadczyła do dziś skutków rewolucji komunistycznej, która zniszczyła sąsiednią Hiszpanię a podczas II wojny światowej zachowała neutralność. W czasie II wojny światowej Pius XII poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu. Już po dwóch miesiącach po akcie poświęcenia, w dzień Matki Boskiej Gromnicznej, nastąpił zwrot pod Stalingradem. Kiedy Święty Jan Paweł II poświęcił świat i Rosję w 1984 r., czyż nie upadł mur berliński i rozpadł się ZSRR?

Święty Jan Paweł II był pewien, że zamach, który przeżył to dzięki Matce Bożej Fatimskiej. Dziś kula, która ugodziła Ojca Świętego, znajduje się w koronie figury Matki Bożej w Fatimie.

W portugalskim sanktuarium przechowywane są też inne świadectwa i wota składane przez wielkie osobistości jak i całkiem zwyczajnych ludzi w podziękowaniu za ich wysłuchanie.

Gdy 13 lutego 2005 r. siostra Łucja zmarła mając 97 lat, niektórzy zastanawiali się czy jej śmierć jest kresem cyklu fatimskiego, a także Orędzie przekazane jest dalej aktualne. Patrząc na to, co w tej chwili dzieje się na świecie – nie ma wątpliwości, że Orędzie jest nadal aktualne i powoli wypełnia się.

Julita Prus