Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania w małych grupach odbywają się dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.
  • Udział w lekcji religii w szkole.
  • Zaangażowanie na katechezie parafialnej (spotkaniach w grupach).

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Wymagania statwiane kanadydatom:

  • ukończony 20 rok życia.
  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.

Spotkania odbywają się w Wielkim Poście.


Osoby już pełnoletnie,
które chciałyby przyjąć
SAKRAMENT BIERZMOWANIA,

mogą odbyć w naszej parafii przygotowanie
w cyklu cotygodniowych spotkań formacyjnych.

Spotkania będę odbywać się
w środy o godz. 19.00 w sali na plebanii.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy
w środę 4 marca.