Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania w małych grupach odbywają się dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.
  • Udział w lekcji religii w szkole.
  • Zaangażowanie na katechezie parafialnej (spotkaniach w grupach).

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Wymagania statwiane kanadydatom:

  • ukończony 20 rok życia.
  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.

Spotkania odbywają się w Wielkim Poście.


OSOBY DOROSŁE,
które nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania
zapraszamy na spotkania
przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu.

Spotkania będą raz w tygodniu, w środy o godz. 19:00 w sali na plebani ul. Worowska 1.

Przygotowanie rozpoczyna się 27 lutego, a zakończy się w czerwcu br.

Nie prowadzimy zapisów wstępnych, zainteresowane osoby prosimy o przyjście na pierwsze spotkanie. Przyjmujemy również osoby z innych parafii. Cykl spotkań nie jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Szczegółowe informacje na pierwszym spotkaniu w środę 27 lutego.