logo

Home
Z życia parafii
Betlejemskie Światło Pokoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 19:02

Grójeccy harcerze przynieśli nam

Światło z Betlejem

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://mikolaj.grojec.eu/images/stories/betlejemskie

Druhny i druhowie grójeckiego Hufca im Szarych Szeregów Związku Harcerstwa Polskiego w niedzielę – 20 grudnia - przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień z miejsca narodzenia Zbawiciela w Betlejem przynieśli do grójeckich świątyni oraz na miejską wigilię na Placu Wolności. Niezwykle uroczysta była ceremonia przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w kościele św. Mikołaja.

Harcerze 17 Szczepu Drużyn Harcerskich Błysk zgromadzili się w świątyni o godz. 9.30. Włączyli się w służbę liturgiczną ołtarza. Na początku mszy św. komendant hufca hm. Dariusz Gwiazda przekazał duszpasterzom parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Przed błogosławieństwem na zakończenie liturgii przy śpiewie Modlitwy Harcerskiej harcerze przekazywali Światło wiernym zgromadzonym na mszy św.

Od 28 lat skauci z całego świata przekazują wszystkim ludziom dobrej woli symbol pojednania - Betlejemskie Światło Pokoju. W 1991 r. idea ta została podjęta przez druhny i druhów Związku Harcerstwa Polskiego.

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 22:41
Więcej…
 
Praktyki odpustów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 19:11

Pokuta i pojednanie

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.), wierni, którzy w duchu prawdziwej skruchy odbędą pielgrzymkę do Rzymu, kościoła katedralnego lub wyznaczonej świątyni jubileuszowej mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Miejscem, gdzie można uzyskać odpust jubileuszowy jest m. in. kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu.

Praktyka udzielania odpustów ma swoje korzenie w tradycji Starego Testamentu. W Księdze Izajasza znajdujemy słowa o roku łaski od Pana. Chodzi tutaj o praktykę żydowskiego roku jubileuszowego. Co siedem lat obchodzony był rok szabatowy, a co czterdzieści dziewięć lat (siedem razy po siedem lat) szczególny jubileusz nazywany rokiem łaski od Pana. Był to czas darowania wszystkich win, umorzenia długów i zastawów hipotecznych, amnestii dla uwięzionych i wyzwolenia niewolników.

Czepiąc z tekstów biblijnych Kościół również udziela odpustów jubileuszowych. Według źródeł historycznych łaski tej, udzielił papież Bonifacy VIII ogłaszając pierwszy jubileusz w 1300 roku. Od 1423 r. rok jubileuszowy rozpoczyna się otwarciem Porta Santa – Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra. Przejście przez te drzwi było warunkiem uzyskania odpustu jubileuszowego.

Więcej…
 
Otwarcie Drzwi Świętych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 grudnia 2015 21:22

Bramy Miłosierdzia

Kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu – w niedzielę 13 grudnia – był miejscem szczególnej ceremonii. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka w I niedzielę adwentu – 29 listopada - rozpoczął się Jubileusz Roku Miłosierdzia. Jego inauguracją był obrzęd otwarcia Drzwi Świętych – Porta Santa w Bazylice Św. Piotra w Watykanie. Ceremonia taka odbywa się w Rzymie od połowy XV w. i związana jest z praktyką udzielania odpustów za odbycie pielgrzymki jubileuszowej. Po raz pierwszy uroczystość Otwarcia Drzwi Świętych odbyła się również w naszym mieście.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://mikolaj.grojec.eu/images/stories/brama_milosierdzia

Od prawie sześciuset lat każdy, kto w duchu pokuty, po spełnieniu zwykłych warunków odpustu odbył pielgrzymkę do Rzymu i przeszedł, przez Drzwi Święte mógł uzyskać odpust jubileuszowy. W 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II postanowił, że miejscem uzyskania odpustu będą kościoły katedralne a także wyznaczone świątynie. Decyzją pasterza archidiecezji warszawskiej Kardynała Kazimierza Nycza wśród kościołów, w których można uzyskać odpust jubileuszowy jest także grójecka świątynia Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie dwunastej. Przewodniczył jej dziekan dekanatu grójeckiego ks. prałat Stefan Kazulak. Obecny był również ksiądz kanonik Zbigniew Suchecki – proboszcz parafii św. Mikołaja w Grójcu.

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 21:30
Więcej…
 
Brama Miłosierdzia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 grudnia 2015 18:34

Grójeckie Drzwi Święte

W najbliższa niedzielę mieszkańcy Grójca wezmą udział w uroczystości otwarcia i przejścia przez Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia. Ceremonia odbędzie się w południe w kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu, który jest jedną z dwunastu świątyń jubileuszowych w archidiecezji warszawskiej. Po uroczystości zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji o dar Miłosierdzia Bożego dla naszej Ojczyzny, miasta i parafii.

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 21:19
Więcej…
 
Adwent 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 28 listopada 2015 21:28

Poprawiony: sobota, 28 listopada 2015 21:30
 
Ks. Kamil Falkowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 05 grudnia 2015 22:01

bog przychodziSzczęście w miłości

Od tegorocznego Adwentu rozpoczęliśmy wyjątkowy Rok Jubileuszowy – Rok Miłosierdzia. Główny cel: dostrzec na nowo znaki obecności i bliskości Boga. Księga Kapłańska wyjaśnia, że co 50 lat Izraelici słyszeli dźwięk rogu, który zwoływał ich do obchodów świętego roku. Był to wyjątkowy czas pojednania z Bogiem, bliźnim i całą naturą. Ten czas ma miejsce także teraz. Hasłem Jubileuszu są sowa: Miłosierni, jak Ojciec.

Bóg jest źródłem miłości. Jesteśmy wszyscy w sercu Boga. Prorok Izajasz ilustruje, że nasze imiona wyrył na swoich dłoniach – nigdy o nas nie zapomina. Jeśli doświadczam miłości ze strony Boga, Jego pomocy, błogosławieństwa, empatii, troski, wymagań – jestem w stanie w podobny sposób czynić miłosierdzie wobec innych ludzi: najbliższych, obcych, znajomych, sąsiadów... Mało tego: o ile doświadczam realności wiary w swoim życiu, powinienem mówić o tym innym, dając w ten sposób świadectwo. Myślę, że na progu tego Jubileuszu, każdy powinien sobie postawić pytanie: czy doświadczam/doświadczyłem sytuacji, gdy Jezus patrzy na mnie z miłością, z uśmiechem, z dobrocią?

t6W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2016 Papież Franciszek pisze: Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem 17 lat, gdy miałem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak, że zapragnąłem otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje życie! Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Miałem pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje.

Nie będziesz umiał kochać człowieka, nie kochając najpierw Boga

- mówiłem na homilii w I Niedzielę Adwentu.

Spróbujmy...

Poprawiony: sobota, 05 grudnia 2015 22:11
 
RAFAŁ NOWICKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 05 grudnia 2015 21:36

mikolajŚwięty Mikołaj z Miry

Mikołaj urodził się około 270 roku w Licji (dzisiejsza Turcja), jako jedyne dziecko zamożnego i pobożnego małżeństwa. Od młodości odznaczał się nie tylko głęboką pobożnością, ale także wrażliwością na cierpienie ludzi biednych i opuszczonych. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym majątkiem z potrzebującymi. Wybrany został biskupem diecezji Miry, którą zarządzał z wielkim oddaniem, czym podbił sobie serca wiernych. Tam właśnie zasłynął swą świętością, cudami, a także troską o potrzeby materialne wiernych. Teksty hagiograficzne podają, że na początku IV w. Mikołaj był więziony w czasie prześladowania, które wybuchło za panowania cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze w Nicei w 325 r. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 a 352. Został pochowany w Mirze. W 1087 r. ciało świętego zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari, a w 1089 roku papież Urban II uroczyście poświęcił grobowiec św. Mikołaja w nowo powstałej bazylice wystawionej ku czci świętego.

Legenda o trzech córkach

Młody Mikołaj był sąsiadem pewnego wysoko postawionego człowieka, który popadł w nędzę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje córki do domu publicznego, aby zarabiały nierządem, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez odpowiedniego posagu. Mikołaj chcąc temu zapobiec, udał się w nocy do domu sąsiada i podrzucił mu woreczek pieniędzy. Ojciec dzięki tym pieniądzom wyprawił ślub dla pierwszej córki. Jakiś czas potem Mikołaj powtórzył swój gest i ojciec wydał za mąż drugą córkę. Kiedy za trzecim razem Mikołaj podrzucił pieniądze, brzęk monet obudził ojca, który natychmiast wstał i pobiegł za nim. Mężczyzna dogonił go i dowiedział się w końcu, że opatrznościowym ofiarodawcą jest Mikołaj, który kazał mu obiecać, że nikomu o tym nie powie. Zawstydzony mężczyzna podziękował mu za pomoc materialną i obiecał zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami.

Z tej właśnie legendy wywodzi się postać Świętego Mikołaja, który do dzisiaj roznosi prezenty dzieciom. Święty Mikołaj przedstawiany jest jako starzec z brodą, często z mitrą i pastorałem, z workiem prezentów i rózgą w ręce. Dzień 6 grudnia to wspomnienie św. Mikołaja, tzw. Mikołajki. W tym dniu grzecznym dzieciom daje się prezenty, a niegrzecznym rózgę.

Poprawiony: sobota, 05 grudnia 2015 22:00
 
List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 listopada 2015 20:50

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

1. Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

Poprawiony: sobota, 21 listopada 2015 20:54
Więcej…
 
Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 listopada 2015 12:01

W przeddzień święta patrona

grójeckiego gimnazjum

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://mikolaj.grojec.eu/images/stories/patron

W niedzielę 8 listopada uczniowie z pocztem sztandarowym, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji grójeckiego gimnazjum przybyli do kościoła św. Mikołaja w Grójcu na mszę św. w intencji gimnazjum. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz ks. Zbigniew Suchecki. Okazją do wspólnej modlitwy jest dzień patrona, obchodzony w rocznicę mianowania ks. bpa Stefana Wyszyńskiego Prymasem Polski (12 listopada). O okoliczności tej wspomniał w homilii ks. Zbigniew Suchecki, ukazując Prymasa Tysiąclecia jako patrona i wzór dla młodzieży. Przypomniał również, że trwa proces beatyfikacyjny Prymas Tysiąclecia i być może już niedługo patron grójeckiego gimnazjum zostanie ogłoszony błogosławionym.

Na zakończenie mszy świętej wręczone zostały nagrody laureatom szkolnego konkursu wiedzy o Patronie Szkoły. I miejsce zajęła Karolina Marcinkowska z kl. 1i. II miejsce - Katarzyna Dzikowska z kl. 1f. Przyznano również dwie nagrody zdobywcom III miejsca, które przypadło w udziale Karolinie Rutkowskiej z kl. 1I i Piotrowi Hoffmannowi z kl. 1e. Laureatom gratulujemy.

Marcin Grzędowski

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 15:47
 
Zapraszamy do współpracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 listopada 2015 19:05

26-31 lipca 2016

Termin Światowych

Dni Młodzieży w Krakowie.

Tydzień wcześniej,
20-25 lipca, odbędą się "Dni w Diecezjach".

Ok. 300 tys. młodych zza granicy odwiedzi swoich polskich rówieśników we wszystkich diecezjach w Polsce.

To czas, by pokazać gościom nasz kraj i umożliwić doświadczenie polskiej gościnności.

Goście przyjadą także do Grójca!

Musimy przygotować dla nich zakwaterowanie.

Potrzebujemy rodzin, które zechcą ugościć u siebie po dwie osoby zza granicy.

Zaczynamy tworzyć zespół młodych,

który zorganizuje gościom czas w Warszawie i w Grójcu.

Zespół składa się z następujących podzespołów:

grupa duszpasterska (oprawa Mszy św., spotkania formacyjne, śpiew),

grupa językowa (funkcja tłumaczy w czasie pobytu gości, krótkie kursy językowe),

grupa zakwaterowania (kontakt z rodzinami, które zechcą udzielić schronienia pielgrzymom),

grupa wyżywienia (organizacja posiłków dla gości),

grupa kultury i turystyki (wybranie miejsc, które warto pokazać gościom, imprezy lokalnej),

grupa medyczna (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

PRZYJMIJ 2 osoby zza granicy na te kilka dni.
Deklarację przyjęcia gości do swojego domu można otrzymać w zakrystii lub kancelarii.

ZGŁOŚ SIĘ do Zespołu ŚDM. Wybierz grupę, w której chcesz działać i zapisz się u ks. Kamila.

#BoJakNieMyToKto?

Poprawiony: sobota, 07 listopada 2015 19:19
 
Ewa Sujecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 31 października 2015 20:14

zniczOJCZYZNA NASZA

W NIEBIE JEST

Dokąd dążę? Co mnie czeka? Czy wszystko kończy się wraz ze śmiercią? Nie ma chyba człowieka, który choć raz nie zadałby sobie takich pytań. Chrześcijańską odpowiedź na to pytanie dają dwa ostatnie zdania wyznania wiary „I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie." Dla człowieka wiary taka odpowiedź jest szczególnie bliska, bo daje nadzieję, a nadzieja nierozerwalnie wiąże się z egzystencją człowieka. Człowiek pozbawiony nadziei nie jest zdolny do życia. Ludzie wiary pokładając swoją nadzieję w Bogu oczekują na chwałę nieba, obiecaną przez Boga tym, którzy Go miłują. 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół czci wszystkich, którzy przebywają już w Królestwie Niebieskim, a nam, pielgrzymującym na ziemi, wskazuje drogę, którą powinniśmy kroczyć – drogę do świętości. Każdy znicz zapalony tego dnia na grobie zmarłych jest „płomykiem nadziei", że nasi bliscy zmarli oglądają już Boga twarzą w twarz.

Rodzi się jednak pytanie: jak pomóc tym, którzy nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia. Odpowiedź jest jedna – modlitwą. Wartość modlitwy za zmarłych jest opisana już w 2 Księdze Machabejskiej. Jest to nasza powinność wobec zmarłych, najcenniejszy dar jaki mogą od nas otrzymać. Istnieją różne formy modlitwy za zmarłych. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu podczas każdej Mszy Św., we Mszach Św. gregoriańskich, ofiarujemy w ich intencji odpusty, polecamy Bogu w modlitwie prywatnej. Jedną z form modlitwy za zmarłych są tzw. wypominki. U ich początku leżą tzw. dyptyki – kartki z imionami wszystkich zmarłych, o których Kościół pamiętał, odczytywane podczas przygotowania darów ofiarnych już w starożytnym Kościele. Po wyczytaniu dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię. Z czasem, kiedy zaczęto sprawować Msze Św. w intencji niektórych zmarłych, dyptyki zastąpiono wspomnieniami, zawiera-jącymi imiona jednego lub kilku wskazanych. Dzisiejsze wypominki mają są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Ich znaczenie jest tym większe, że są powiązane z Eucharystią. W intencji zmarłych, zapisanych na kartkach wspominkowych, odprawiana jest Msza Św. Ktoś pięknie powiedział, że, zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach i potem głośno je odczytując, wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia.

Wielkim orędownikiem tradycji wypominkowej był opat benedyktynów – św. Odilon z Cluny. W roku 998 wydał on polecenie, aby we wszystkich klasztorach o regule benedyktyńskiej dzień 1 listopada był dniem modlitw za dusze wszystkich zmarłych. To właśnie stąd wywodzi się tradycja obchodzenia w Kościele katolickim Dnia Zadusznego, który z czasem został przeniesiony na 2 listopada.

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje,

Na ziemi wystąpi jako ostatni.

Potem szczątki me skórą odzieje,

I ciałem swym Boga zobaczę.

(Hi 19, 25 – 26)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 14

Obserwuj nas na:

Reklama

Ogłoszenia

PODZIEL SIĘ SERCEM
i 1% podatkiem.
Nie szukaj daleko!
LUDZIE STARSI
z Domu Opieki w Grójcu

czekają na Twoją pomoc!

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

Kursy przedmałżeńskie

23 marca 2017 roku

o godz. 18.00
rozpoczęły się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Zakończenie kursu
- 11 czerwca 2017 r.

PLAN KURSU


TERMIN NASTĘPNEGO KURSU:

III edycja - 24.09 - 03.12.2017

Spotkania odbywają się
w domu katechetycznym
w niedziele o godz. 18.00.

Poradnia Rodzinna
czynna w I i III czwartek miesiąca
od godz. 18.00
w kancelarii parafii
Miłosierdzia Bożego
w Grójcu.

Ewangelia

21.05.2017

VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii
według św. Jana

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania mje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».


Oto słowo Pańskie

Nowe Życie w Jezusie to nie jest (tylko) owoc jakiejś ascezy albo ogromnego wysiłku naszej woli, ale cierpliwe napełnianie się Duchem Świętym, który daje motywację, czyni nas wolnymi i uzdalnia do pełnienia dobra. Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać przykazania. Duch będzie ci pomagał w wypełnianiu Prawa Bożego. On nas tego nauczy, bo to wcale nie jest prosta sprawa. Słowo Parakletos oznacza Pocieszyciela nie w sensie pocieszenia emocjonalnego, kiedy płaczemy albo przeżywamy żałobę po stracie. Paraklet to ten, który zachęca do wytrwałości w chwili próby, żebyśmy nie zatrzymali się w drodze wiary, nie stracili pokoju serca, czyli pewności, że Zmartwychwstały żyje i jest z nami.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Niech zstąpi Duch Twój, Panie, o odnowi oblicze każdego z nas.

Każdego.

Ks. Kamil Falkowski

Matka płacząca nad zmarłym synem jest obrazem Kościoła, który jak matka płacze nad każdym swoim dzieckiem, kiedy ono się zagubi w niewierze. Jeśli we wspólnocie wiernych nie ma bólu z powodu tego, że ktoś z jej członków stracił wiarę, albo popadł w grzechy znaczy to, że cała wspólnota uległa jakieś śmiertelnej chorobie.

Kościół to ma w swojej naturze, że płacze kiedy z jego dziećmi dzieje się coś złego.

Nigdy jeszcze nie widziano, żeby nieboszczyk płakał na własnym pogrzebie. Ale to właśnie dlatego niektóre stany duchowe nazywamy śmiercią duszy. Człowiek potrafi się tak duchowo zagubić, że już nie zdaje sobie sprawy ze swojego nieszczęścia.   Tylko matka Kościół i jego żyjące dzieci płaczą nad jego śmiercią.

Tym płaczący Kościół różni się od wdowy z Naim, że zna moc Chrystusa Pana i błaga Go o to, żeby wskrzesił mu zmarłe dziecko. To pobudza Kościół do nadziei na odzyskanie najbardziej nawet zagubionych grzeszników.

Modlitwa za Kapłanów

Ojcze Niebieski,
w  Roku Kapłańskim,
który dałeś Twojemu Kościołowi
prosimy Cię
za wszystkimi kapłanami świata.
Przyjdź ich pobłogosławić,

uczyń owocną ich posługę.
Daj Twoim pasterzom
przez wstawiennictwo
świętego Proboszcza z Ars
serce podobne
do serca Twojego Syna.
Wzbudź przez
Twojego Ducha Świętego
liczne powołania kapłańskie.
Amen

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Myśli Jana Pawła II

Nie ulegajcie słabościom!

Nie dajcie się zwyciężyć złu!

Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go,

a nie pozostaw w zagrożeniu.

Gazeta parafialna

MIESIĘCZNIK

2016-17

WRZESIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

PAŹDZIERNIK

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

LISTOPAD

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

GRUDZIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

STYCZEŃ

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

LUTY

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

MARZEC

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

KWIECIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

MAJ

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

2015-16

WRZESIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

PAZDZIERNIK

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

LISTOPAD

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

GRUDZIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

STYCZEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla dzieci - Mikołajek

LUTY 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MARZEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

KWIECIEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MAJ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

CZERWIEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

NICOLAUS - 2015
1(14)/4-01-15

2(15)/11-01-15

3(16)18-01-15

4(17)25-01-15

5(18)1-02-15

6(19)8-02-15

7(20)15-02-15

8(21)22-02-15

9(22)1-03-15

10(23)8-03-15

11(24)15-03-15

12(25)22-03-15

13(26)29-03-15

14(27)5-04-15

15(28)12-04-15

16(29)19-04-15

17(30)26-04-15

18(31)3-05-15

19(32)10-05-15

20(33)17-05-15

21(34)24-05-15

22(35)31-05-15

23(36)7-06-15

24(37)14-06-15

25(38)21-06-15

26(39)28-06-15

DODATKI

MIKOŁAJEK Nr 1/2014

MIKOŁAJEK Nr 2/2015

2014

Nr 1/5-10-14

Nr 2/12-10-14

Nr 3/19-10-14

Nr 4/26-10-14

Nr 5/2-11-14

Nr 6/9-11-14

Nr 7/16-11-14

Nr 8/23-11-14

Nr 9/30-11-14

Nr 10/7-12-14

Nr 11/14-12-14

Nr 12/21-12-14

Nr 13/28-12-14


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/MikolajGrojec

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.