logo

Home
Z życia parafii
PAPIEŻ FRANCISZEK DO MŁODYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 kwietnia 2016 15:48

Orędzie

na Jubileusz Miłosierdzia

chłopców i dziewcząt

Stawajcie się miłosierni na podobieństwo Ojca

Drodzy chłopcy i dziewczęta,

Kościół przeżywa Rok Święty Miłosierdzia, który jest czasem łaski, pokoju, nawrócenia i radości, obejmującym wszystkich: dużych i małych, bliskich i dalekich. Nie ma takich granic i odległości, które mogłyby przeszkodzić  miłosierdziu Ojca, by do nas dotarło i stało się obecne pośród nas.  Drzwi Święte są już otwarte w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata.

Poprawiony: sobota, 23 kwietnia 2016 08:57
Więcej…
 
Adhortacja Franciszka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 kwietnia 2016 14:29

O miłości w rodzinie

 
Niedziela Miłosierdzia Bożego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 02 kwietnia 2016 20:20

Akt oddania się

Miłosierdziu Bożemu

O najmiłosierniejszy Jezu,
Twoja dobroć jest nieskończona,
a skarby łask nieprzebrane.
Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,
które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,
ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć
do chrześcijańskiej doskonałości.
Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie
poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,
tak wobec duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę potrzebującym pomocy,
chorym i strapionym.
Strzeż mnie więc, o Jezu,
jako własności swojej i chwały swojej.
Jakkolwiek czasami drżę ze strachu,
uświadamiając sobie słabość moją,
to jednocześnie mam bezgraniczną ufność
w Twoje miłosierdzie.
Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu
nieskończoną głębię Twego miłosierdzia,
zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
Amen.

Poprawiony: sobota, 02 kwietnia 2016 20:27
 
Marcin Grzędowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 02 kwietnia 2016 19:43

Polonia Semper Fidelis –

refleksja przed 1050 rocznicą Chrztu Polski

Niebawem obchodzić będziemy święta wielkanocne, a za miesiąc upłynie 1050 lat od fundamentalnego wydarzenia w historii Polski – chrztu Mieszka I, który miał miejsce najprawdopodobniej w wielką sobotę - 14 kwietnia 966 r. Mimo wątpliwości historycy dość zgodnie przyjmują ten dzień za początek polskiego chrześcijaństwa.

Nie posiadamy danych na temat uroczystości chrztu. Dysponujemy jedynie informacjami z Kroniki Thietmara z Mersenburga (spisana ok. 50 lat po chrzcie Mieszka), Kroniki Galla Anonima (ok 150 lat po chrzcie), wtórnych przekazów Wincentego Kadłubka, Jana Długosza i XIII wiecznych Roczników. Nie znamy dokładnej daty, miejsca ani szafarza sakramentu. Możliwe są jednak ustalenia na podstawie dostępnych danych.

Historycy wskazują na 966 r., a dokładniej na wielką sobotę czyli 14 kwietnia. Zgodnie z praktyką Kościoła osoby dorosłe przygotowywały się do przyjęcia sakramentów przez kilka lat, podejmując praktyki pobożne i ćwiczenia duchowe. Okres ten zwany był katechumenatem. Chrzest udzielany był w czasie liturgii wigilii paschalnej w wielką sobotę.

Toczą się spory co do imienia chrzcielnego Mieszka. Historycy wymieniają imiona: Mieczysław, Michał, Dogobert. Gerard Labuda przekonuje jednak, że należy pozostać przy imieniu Mieszko.

Jako miejsce chrztu wskazywane są Praga, Ratyzbona, Poznań, Gniezno a także Ostrów Lednicki, gdzie w kaplicy pałacowej odkryto dwa baptysteria - w tym jedno zarezerwowane dla księcia. Prawdopodobnie wybudowano je na uroczystość chrztu Mieszka i jego drużyny. Chrzest w tym miejscu podkreślałby także znaczenie w szeregu władców europejskich i suwerenność władcy.

Zgodnie z praktyką Kościoła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej – chrzest, bierzmowanie i eucharystię udzielano dorosłym podczas jednego obrzędu, któremu zazwyczaj przewodniczył biskup. Ze względu na pozycję Mieszka – księcia dużej społeczności słowiańskiej - oczywistym wydaje się, że chrztu udzielił biskup. Ponieważ Czesi nie posiadali biskupstwa do 973 r. tezę o chrzcie Mieszka w Pradze należy odrzucić. Jako szafarza sakramentu chrztu historycy wskazywali biskupa Ratyzbony Michała. Thietmar z Mersenburga wspomina biskupa misyjnego Jordana, zwanego biskupem polskim który swoją osobą podkreślał znaczenie księcia przyjmującego chrzest.

Poprawiony: sobota, 02 kwietnia 2016 19:55
Więcej…
 
Katarzyna Szczygielska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 02 kwietnia 2016 19:57

Witraż w naszym Kościele

W tym roku obchodzimy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Nie sposób przemilczeć o istnieniu witraża, który znajduje się w naszej świątyni i przypomina to wiekopomne wydarzenie. Wchodzimy głównym wejściem do kościoła i spoglądamy w lewo. Piękny widok Mieszka I klęczącego przed biskupem i przyjmującego chrzest. Wedle źródeł historycznych, jest to prawdopodobnie biskup Jordan, późniejszy metropolita poznański. W lewej ręce biskupa - niewielki dzbanuszek, z którego na głowę władcy wylewa się woda. Prawa ręka wzniesiona w geście błogosławieństwa. Obok Mieszka leży nakrycie głowy i miecz. Na samej górze krzyż, od którego rozchodzą się świetliste promienie, jakby nasz Zbawiciel już w tamtej chwili zalewał kraj szczególnymi łaskami. Nikomu nie trzeba przypominać, jak wielu łask doświadczamy od tamtej pory jako Naród! Scena jest dostojna i poważna. Nikt z patrzących nie może mieć wątpliwości, że chrzest władcy Polski otwiera całkiem nowy rozdział w historii Polski...

Poprawiony: sobota, 02 kwietnia 2016 20:03
 
Droga Krzyżowa ulicami miasta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 19 marca 2016 21:49

Przeszliśmy śladami Chrystusa

Co roku mieszkańcy naszego miasta idą śladami Chrystusa od grójeckiej świątyni św. Mikołaja do kościoła Bożego Miłosierdzia. Krzyż niesiony jest przez kapłanów, członków Akcji Katolickiej, grupy Ojca Pio, Żywego Różańca, Rodziny Radia Maryja, Św. Faustyny, duszpasterstwa młodzieży Magis, siostry zakonne, ministrantów, członków chóru, scholii młodzieżowej, a także przez przedstawicieli wojska, straży pożarnej, służby zdrowia i nauczycieli. W tym roku rozważania przy każdej stacji zaczynały się fragmentem biblijnym a kończyły się modlitwą do Jezusa miłosiernego, co bezpośrednio nawiązuje do przeżywanego Jubileuszu Roku Miłosierdzia.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://mikolaj.grojec.eu/images/stories/droga16

Co roku mieszkańcy naszego miasta idą śladami Chrystusa od grójeckiej świątyni św. Mikołaja do kościoła Bożego Miłosierdzia. Krzyż niesiony jest przez kapłanów, członków Akcji Katolickiej, grupy Ojca Pio, Żywego Różańca, Rodziny Radia Maryja, Św. Faustyny, duszpasterstwa młodzieży Magis, siostry zakonne, ministrantów, członków chóru, scholii młodzieżowej, a także przez przedstawicieli wojska, straży pożarnej, służby zdrowia i nauczycieli. W tym roku rozważania przy  każdej stacji zaczynały się fragmentem biblijnym a kończyły się modlitwą do Jezusa miłosiernego, co bezpośrednio nawiązuje do przeżywanego Jubileuszu Roku Miłosierdzia.

Poprawiony: sobota, 19 marca 2016 21:54
 
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 lutego 2016 19:05

Orędzie Ojca Świętego Franciszka

na Wielki Post 2016

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13).
Dzieła miłosierdzia na drodze jubileuszu.

1. Maryja, ikona Kościoła, który ewangelizuje, bo jest ewangelizowany

W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać” („Misericordiae vultus”, 17). Przez wezwanie do słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczył. Dlatego w czasie Wielkiego Postu roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego przebaczenia i bliskości.

Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej Nowiny Maryja w Magnificat profetycznie sławi miłosierdzie, z którym Bóg Ją wybrał. Tym samym zaręczona z Józefem Dziewica z Nazaretu stała się doskonałą ikoną Kościoła, który ewangelizuje, bo sam był i jest nieustannie ewangelizowany za sprawą Ducha Świętego, który zapłodnił Jej dziewicze łono. W tradycji prorockiej miłosierdzie – jak wskazuje etymologia tego słowa – ma ścisły związek z matczynym łonem (rahamim) i z dobrocią wielkoduszną, wierną i współczującą (hesed), praktykowaną w związkach małżeńskich i w rodzinie.

2. Przymierze Boga z ludźmi: historia miłosierdzia

Tajemnica Bożego Miłosierdzia objawia się w dziejach przymierza między Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty w miłosierdzie, w każdych okolicznościach gotowy otoczyć swój lud wielką czułością i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej dramatycznych momentach, gdy niewierność zrywa przymierze i trzeba je na nowo ustanowić, w sposób bardziej stabilny, w sprawiedliwości i prawdzie. Jest to prawdziwy dramat miłości, w którym Bóg odgrywa rolę zdradzonego Ojca i męża, a Izrael – niewiernych syna/córki i małżonki. Właśnie obrazy z życia rodzinnego – jak w Księdze Ozeasza (por. Oz 1-2) – pokazują, jak bardzo Bóg pragnie związać się ze swoim ludem.

Ten dramat miłości osiągnął swój szczyt w Synu, który stał się człowiekiem. Jego Bóg napełnił swoim bezgranicznym miłosierdziem, czyniąc z Niego „wcielone Miłosierdzie” (por. „Misericordiae vultus”, 8). Jako człowiek, Jezus z Nazaretu jest w pełni synem Izraela. Uosabia owo doskonałe słuchanie Boga, które jest wymagane od każdego Żyda w Szema Jisrael, jeszcze dzisiaj stanowiące sedno przymierza Boga z Izraelem: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5). Syn Boży jest Oblubieńcem czyniącym wszystko, by zdobyć miłość swojej Oblubienicy, z którą łączą Go więzy bezwarunkowej miłości, uwidoczniającej się w wiecznych zaślubinach z nią.

To jest pulsujące serce kerygmatu apostolskiego, w którym Boże miłosierdzie ma centralne i fundamentalne miejsce. On jest „pięknem zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał” (por. „Evangelii gaudium”, 36), głównym orędziem, „do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić podczas katechezy” (tamże, 164). Miłosierdzie zatem „wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy, nawrócenia i wiary” („Misericordiae vultus”, 21), a tym samym odbudowania relacji z Nim. W Jezusie ukrzyżowanym Bóg pragnie dotrzeć do grzesznika, który odszedł najdalej, tam właśnie, gdzie się zagubił i od Niego oddalił. Robi to z nadzieją, że zdoła poruszyć zatwardziałe serce swojej Oblubienicy.

3. Uczynki miłosierdzia

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż nowym się cudem jest, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie. Dlatego pragnąłem, „aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie” („Misericordiae vultus”, 15). Bowiem to w człowieku ubogim ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach…, abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc” (tamże). Jest niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego się w dziejach cierpienia niewinnego Baranka, krzaku gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a tym bardziej, gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie, cierpiący z powodu swojej wiary.

W obliczu tej miłości potężnej jak śmierć (por. Pnp 8, 6) najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznać, że nim jest. Wydaje mu się, że jest bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższy z ubogich. A to dlatego, że jest niewolnikiem grzechu, który każe mu używać swego bogactwa i władzy nie po to, by służyć Bogu i bliźnim, ale by zagłuszyć w sobie głęboką świadomość, że i on w rzeczywistości jest tylko ubogim żebrakiem. Im większym bogactwem i władzą dysponuje, tym większe może się stać jego kłamliwe zaślepienie. Dochodzi do tego, że nie chce nawet widzieć ubogiego Łazarza, żebrzącego u drzwi jego domu (por. Łk 16, 20-21), który jest figurą Chrystusa żebrzącego w ubogich o nasze nawrócenie. Łazarz stanowi możliwość nawrócenia, którą Chrystus nam daje, a której być może nie widzimy. Temu zaślepieniu towarzyszy pełne pychy delirium wszechmocy, w którym rozlegają się złowieszczo szatańskie słowa: „będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), będące źródłem każdego grzechu. To delirium może przyjąć formę społeczną i polityczną, jak pokazały systemy totalitarne XX w. i jak pokazują dzisiaj ideologie promujące jedyną słuszną myśl oraz techno-naukę, dążące do tego, by Bóg stał się nieistotny, a człowiek został sprowadzony do masy, którą można posługiwać się w sposób instrumentalny. Obecnie mogą to pokazywać także struktury grzechu związane z modelem fałszywego rozwoju, opartego na kulcie pieniądza, który zobojętnia na los ubogich bogatsze osoby i społeczeństwa, które zamykają przed nimi drzwi, odmawiając nawet ich zobaczenia.

Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym czasem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem. Na tej drodze także „pyszniący się”, „władcy”, „bogacze”, o których mówi Magnificat, mają możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie miłowani przez Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł i zmartwychwstał również dla nich. Tylko ta miłość może zaspokoić pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i władzy. Jest jednak zawsze niebezpieczeństwo, że coraz szczelniej zamykając się na Chrystusa, który w ubogich i potrzebujących wciąż puka do drzwi ich serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę wieczną otchłań samotności, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszystkich na nowo rozbrzmiewają pełne bólu słowa Abrahama: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego, który pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje na Jego przybycie.

Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38).

Franciscus

Watykan, 4 października 2015 r.,
w święto św. Franciszka z Asyżu

 
Tomasz Ławniczak PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 06 lutego 2016 19:59

Niedziela małżeńska

W niedzielę 24 stycznia gościliśmy w naszej parafii ks. Andrzeja Rabija ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Ks. Andrzej jest rekolekcjonistą, spowiednikiem, byłym prowincjonalnym referentem ds. rodzin i od prawie 12 lat duszpasterzem w „Spotkaniach Małżeńskich", dlatego Jego słowa podczas niedzielnych kazań były skierowane przede wszystkim do małżeństw i do rodzin. Ojciec Andrzej z niezwykłą serdecznością, ale i ze stanowczością upomina się o właściwe budowanie jedności małżeńskiej: męża i żony, jedności w rodzinie i w końcu jedności z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Małżeństwo należy pielęgnować każdego dnia. Ojciec Andrzej przypomniał jak ważne są drobne gesty miłości: kwiatek, liścik, sms, całus czy przytulenie. W małżeństwo należy inwestować, zresztą tak, jak we wszystko, na czym nam zależy. Kochający się rodzice, rodzice, którzy się przytulają, rozmawiają ze sobą, są dla dzieci najlepszym wzorem; to od rodziców dzieci uczą się miłości. Przypomniał nam również, że my tu, w tym kościele, w tej parafii tworzymy wspólnotę. „Ludzie obudźcie się i zacznijcie coś robić! Jak ja Was kocham... Ja już Was kocham" - to słowa ks. Andrzeja. Czy nas na takie stać w naszym małżeństwie, rodzinie, parafii...?

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2016 20:19
 
A tak było u nas.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 stycznia 2016 22:30

I Grójecki Orszak Trzech Króli

WP_20160106_12_51_16_ProWP_20160106_12_51_46_ProWP_20160106_12_52_10_Pro

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2016 22:35
 
2015-16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 17:55

Dlaczego właśnie ta noc?

Od kilku dni mamy rok 2016. Nie wiemy co nam przyniesie. Mamy nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. W życiu Kościoła jest to Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, w naszym kraju 1050 rocznica Chrztu Polski, co było znakiem przynależności do cywilizacji zachodniej. W tym roku przypadnie też 25 rocznica wyborów do sejmu I kadencji – pierwszych w pełni wolnych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej i 480 rocznica narodzin największego z mieszkańców naszego miasta – Piotra Skargi.

Od prawie tysiąca lat czas liczymy od narodzenia Jezusa z Nazaretu. Zbawiciel przyszedł na świat w ciszy i pokorze, prawie niezauważalnie, bez niezwykłych znaków ani zewnętrznej wielkości. Dowiedzieli się o Nim tylko ubodzy pasterze. Pojawił się na peryferiach wielkiego świata, w miasteczku o którym mało kto słyszał w rzymskim imperium, co więcej dzieciństwo i młodość spędził w galilejskim Nazarecie, z którego - jak sądzili pierwsi świadkowie jego nauczania - nie mogło pochodzić nic dobrego. Wydarzenie to stało się momentem przełomowym. Zapoczątkowało święty czas, zupełnie nowy rozdział dziejów – czas zbawienia.

Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 18:01
Więcej…
 
Orszak Trzech Króli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 22:18

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 22:45
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 14

Obserwuj nas na:

Reklama

Ogłoszenia

PODZIEL SIĘ SERCEM
i 1% podatkiem.
Nie szukaj daleko!
LUDZIE STARSI
z Domu Opieki w Grójcu

czekają na Twoją pomoc!

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

Kursy przedmałżeńskie

23 marca 2017 roku

o godz. 18.00
rozpoczęły się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Zakończenie kursu
- 11 czerwca 2017 r.

PLAN KURSU


TERMIN NASTĘPNEGO KURSU:

III edycja - 24.09 - 03.12.2017

Spotkania odbywają się
w domu katechetycznym
w niedziele o godz. 18.00.

Poradnia Rodzinna
czynna w I i III czwartek miesiąca
od godz. 18.00
w kancelarii parafii
Miłosierdzia Bożego
w Grójcu.

Ewangelia

21.05.2017

VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii
według św. Jana

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania mje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».


Oto słowo Pańskie

Nowe Życie w Jezusie to nie jest (tylko) owoc jakiejś ascezy albo ogromnego wysiłku naszej woli, ale cierpliwe napełnianie się Duchem Świętym, który daje motywację, czyni nas wolnymi i uzdalnia do pełnienia dobra. Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać przykazania. Duch będzie ci pomagał w wypełnianiu Prawa Bożego. On nas tego nauczy, bo to wcale nie jest prosta sprawa. Słowo Parakletos oznacza Pocieszyciela nie w sensie pocieszenia emocjonalnego, kiedy płaczemy albo przeżywamy żałobę po stracie. Paraklet to ten, który zachęca do wytrwałości w chwili próby, żebyśmy nie zatrzymali się w drodze wiary, nie stracili pokoju serca, czyli pewności, że Zmartwychwstały żyje i jest z nami.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Niech zstąpi Duch Twój, Panie, o odnowi oblicze każdego z nas.

Każdego.

Ks. Kamil Falkowski

Matka płacząca nad zmarłym synem jest obrazem Kościoła, który jak matka płacze nad każdym swoim dzieckiem, kiedy ono się zagubi w niewierze. Jeśli we wspólnocie wiernych nie ma bólu z powodu tego, że ktoś z jej członków stracił wiarę, albo popadł w grzechy znaczy to, że cała wspólnota uległa jakieś śmiertelnej chorobie.

Kościół to ma w swojej naturze, że płacze kiedy z jego dziećmi dzieje się coś złego.

Nigdy jeszcze nie widziano, żeby nieboszczyk płakał na własnym pogrzebie. Ale to właśnie dlatego niektóre stany duchowe nazywamy śmiercią duszy. Człowiek potrafi się tak duchowo zagubić, że już nie zdaje sobie sprawy ze swojego nieszczęścia.   Tylko matka Kościół i jego żyjące dzieci płaczą nad jego śmiercią.

Tym płaczący Kościół różni się od wdowy z Naim, że zna moc Chrystusa Pana i błaga Go o to, żeby wskrzesił mu zmarłe dziecko. To pobudza Kościół do nadziei na odzyskanie najbardziej nawet zagubionych grzeszników.

Modlitwa za Kapłanów

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie,
zachowaj Twoich kapłanów
w opiece Twojego Najświętszego Serca,
gdzie nikt im nie może zaszkodzić.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie,
które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.
Zachowaj czystymi ich wargi,
które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią.
Zachowaj czystymi ich serca
naznaczone wspaniałą pieczęcią
Twojego Kapłaństwa.
Spraw aby wzrastali
w miłości i wierności Tobie,
chroń ich przed zepsuciem
i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina
udziel im również mocy przemiany serc.
Błogosław ich trudowi,
aby wydał obfite owoce.
Niech dusze, którym służą,
będą ich pociechą tu na ziemi
a także wieczną koroną w życiu przyszłym.
men.

św. Tereska

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Myśli Jana Pawła II

Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić,

że jesteś już u kresu, nie wierz w to!

Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła,

to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna.

Różne są w życiu" pory roku": jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima,

chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia,

bo ostatnia porą Twego życia będzie wiosna: wiosna zmartychwstania.

Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.

Gazeta parafialna

MIESIĘCZNIK

2016-17

WRZESIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

PAŹDZIERNIK

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

LISTOPAD

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

GRUDZIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

STYCZEŃ

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

LUTY

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

MARZEC

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

KWIECIEŃ

Nicolaus + Dodatek

Magis

Mikołajek

MAJ

Nicolaus + Dodatek

Mikołajek

2015-16

WRZESIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

PAZDZIERNIK

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

LISTOPAD

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

GRUDZIEŃ

Nicolaus

Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla młodzieży - Magis

STYCZEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw

Dodatek dla dzieci - Mikołajek

LUTY 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MARZEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

KWIECIEŃ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

MAJ 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla młodzieży - Magis

CZERWIEC 2016

Nicolaus
Dodatek dla małżeństw
Dodatek dla dzieci - Mikołajek

NICOLAUS - 2015
1(14)/4-01-15

2(15)/11-01-15

3(16)18-01-15

4(17)25-01-15

5(18)1-02-15

6(19)8-02-15

7(20)15-02-15

8(21)22-02-15

9(22)1-03-15

10(23)8-03-15

11(24)15-03-15

12(25)22-03-15

13(26)29-03-15

14(27)5-04-15

15(28)12-04-15

16(29)19-04-15

17(30)26-04-15

18(31)3-05-15

19(32)10-05-15

20(33)17-05-15

21(34)24-05-15

22(35)31-05-15

23(36)7-06-15

24(37)14-06-15

25(38)21-06-15

26(39)28-06-15

DODATKI

MIKOŁAJEK Nr 1/2014

MIKOŁAJEK Nr 2/2015

2014

Nr 1/5-10-14

Nr 2/12-10-14

Nr 3/19-10-14

Nr 4/26-10-14

Nr 5/2-11-14

Nr 6/9-11-14

Nr 7/16-11-14

Nr 8/23-11-14

Nr 9/30-11-14

Nr 10/7-12-14

Nr 11/14-12-14

Nr 12/21-12-14

Nr 13/28-12-14


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/MikolajGrojec

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.