• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Z ŻYCIA PARAFII

ALA I JANUSZ

Czas wolny wg Wikipedii – to czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem.
Prawo każdego obywatela do czasu wolnego zostało potwierdzone także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku.
Kościół również wypowiada się na temat wolnego czasu. Przypomina prawo i zarazem konieczność czasu wolnego, który ma służyć zabezpieczeniu zdrowia, regeneracji sił, odprężeniu psychicznemu, rozrywce i poświęceniu go rodzinie, a także świętowaniu.

Fotorelacja

  • 61517760_623497558132132_5071878466975039488_n

AGATA PERZYNA

Bóg dając człowiekowi powołanie do bycia duchownym czy zakonnikiem nie pozbawia go ludzkich trosk, nawyków, tęsknot i problemów. Mężczyzna w sutannie tak samo jak każdy inny ma prawo się bać, cierpieć, płakać i smucić. Kapłaństwo to nie tylko radość, szczęście i sielanka. To ciężka praca nad swoim charakterem, nad zwykłymi ludzkimi słabościami. Jestem daleka od porównywania ze sobą ludzi i ich oceniania, a zwłaszcza księży! Zwłaszcza w czasach tak trudnych dla kościoła i kapłaństwa. Jednak patrząc na księdza Pawła i na księdza Jerzego – widzę jak wiele musi doświadczyć młody ksiądz wchodząc na tę drogę i dojrzały kapłan podążając nią za Jezusem.

O smutkach, radościach, powołaniu kapłańskim i tym, co naszym kapłanom daje siłę do posługi, rozmawiałam z Księdzem Jerzym, który 2 sierpnia będzie obchodził 60. rocznicę święceń kapłańskich i z księdzem Pawłem, który rok temu – 26 maja został księdzem.

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza
(Mk 9, 42)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

WIZYTACJA KANONICZNA
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W GRÓJCU
12-13 MAJA 2019

  • DSC_5346

Wizytacja kanoniczna parafii św. Mikołaja w Grójcu została przeprowadzona w dwa dni. Pierwszym dniem wizytacji była IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019 roku. Drugim dniem wizytacji był poniedziałek 13 maja.

Katarzyna Szczygielska

Rozpoczął się właśnie miesiąc maj. Najpiękniejszy miesiąc w roku, kiedy wszystko się mai, czyli kwitnie. Nie bez powodu został wybrany miesiącem czci Matki Najświętszej, która jest najpiękniejszą z niewiast. Jej piękno polega przede wszystkim na czystości serca i zaufaniu, jakim obdarzyła Boga. Jest dla nas niedoścignionym wzorem wierności i dowodem, że u Boga nie ma nic niemożliwego.

W niedzielę Bożego Miłosierdzia, 28 kwietnia, nasz parafianin Radosław Więcławek OP wraz z 6 innymi braćmi z Zakonu Dominikanów złożył profesję wieczystą w Zakonie Kaznodziejskim na ręce prowincjała Polskiej Prowincji Pawła Kozackiego OP.

W uroczystości profesom towarzyszyli bracia ze wspólnoty, księża z rodzinnych parafii (w tym nasz ksiądz proboszcz), rodziny, znajomi i przyjaciele.

Śluby wieczyste składa się zwykle po siedmioletniej formacji, pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy obecnie ponad 470 braci.

Bratu Radkowi życzymy pięknego życia w Zakonie, polecając Go Miłosierdziu Bożemu i opiece Matki Najświętszej.

  • Sluby_wieczyste_0017

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” Wielkanoc AD 2019
Łukasz 24,5

Drodzy Parafianie,
Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzę, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzę, aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Z wielką wdzięczności i modlitwą
ks. Zbigniew Suchecki
Proboszcz

  • DSC_4722
  • DSC_4690
  • DSC_4700

O BOGU, KTÓRY UKOCHAŁ LUDZI

SYMBOLIKA WIELKIEGO TYGODNIA

Czy nie masz wrażenia, że wielkanocne i ogólnie wszystkie katolickie obrzędy już ci spowszedniały? Palmę kupujesz z automatu, święcisz pokarmy nie zastanawiając się nad głębszym sensem tego najważniejszego tygodnia w naszej wierze? Czy corocznie powtarzane rytuały nie stały się bardziej tradycją niż kwintesencją miłości Boga do człowieka? Zatrzymaj się na chwilę! Zastanów! Pomyśl, co czuł Jezus znając swoją drogę. Co czuła jego ukochana matka. Obudź się z tego letargu, ze swojej codzienności. Zatrzymaj się, bo On naprawdę oddał za ciebie życie. Pozwolił się skatować, ukrzyżować i w efekcie umarł, żebyś ty mógł żyć wiecznie. On zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. Mariusz Miodek

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” ( 2 Kor 6,2).

Te słowa św. Pawła słyszymy co roku w Środę Popielcową. Zachęcają nas one do takiego przeżycia Wielkiego Postu, aby jak najbardziej zbliżyć się do Jezusa. Przypominają, że Wielki Post jest wyjątkową okazją do wzrastania w wierze i głębszego przyjęcia Bożej miłości. Pierwsza wzmianka o czterdziestodniowym poście znajduje się w wielkanocnym liście Atanazego z Aleksandrii z 334 roku. Jeśli chodzi o Rzym, to mówi o nim Hieronim około 384 roku. Okres ten inicjuje Środa Popielcowa.

Bernadeta Karczewska

"Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym".

6 stycznia 2019 roku w Lourdes rozpoczął się Rok Świętej Bernadety, który jest związany ze 175. rocznicą urodzin świętej i 140. rocznicą jej śmierci (św. Bernadeta urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, zmarła 16 kwietnia 1879 roku w Nevers).